Historie Valdštejnské lodžie

Přelom 16. a 17. století - Kousek na východ od dnešní Lodžie je Rudolfem Trčkou z Lípy založena valdická obora.

1621 - Jičínské panství získává Albrecht z Valdštejna. Součástí jeho stavebních plánů je reprezentační letohrádek. Hledá se vhodná lokalita, vytváří se plány.

1627 - Začíná stavba rozsáhlého areálu, zahrnujícího dvůr s hospodářským zázemím, letohrádek samotný, geometricky uspořádané zahrady a rozšíření původní valdické obory.

1630 - 1631 - Vysazena lipová alej.

1632 - Stavební práce přerušeny.

1634 - Albrecht z Valdštejna zavražděn a jeho statky zkonfiskovány, jičínské panství získává Rudolf z Tiefenbachu, dokončení areálu zřejmě není v plánu.

17. - 18. století - V Čestném dvoře provozována šenkovna, horní patra Lodžie využívány jako sýpka.

80. - 90. léta 18. století - Majitel jičínského panství kníže Ferdinand Trauttmansdorff provádí empírovou přestavbu.1813 - Návštěva rakouského císaře Františka I. s doprovodem.

50. léta 19. století - 1936 - Minimální zájem majitelů o památku, intenzivní chátrání.

1902 - Založena železniční trať, protínající zahrady.

1936 - Objekt včetně Libosadu a obory kupuje město Jičín.1938 - Začátek záchranné rekonstrukce, kvůli druhé světové válce nedokončené.

Druhá polovina 20. století - Čestný dvůr využíván pro sociální bydlení, stavebniny a pro hospodářské účely. Hlavní objekt nepřístupný. V prostoru sklepení funguje příležitostná vinárna.

90. léta 20. století - Havarijní stav celého areálu, spory o další směřování.

1996 - Založení o. s. Lodžie, snahy o záchranu památky. První kulturní akce a rekonstrukce.

2002 - První kastelánkou se stává Zdena Vacková, areál se ve větší míře otevírá veřejnosti.

2011 - 2013 - Barokní areál dostalo do správy občanské sdružení Lodžie a na pozici kastelána byl vybrán Jiří Vydra.

2014 - současnost - Provozovatelem památky je Valdštejnské imaginárium z. ú., Lodžie se stává významným kulturně-komunitním centrem. Souběžně pokračují jednotlivé rekonstrukce.


Doporučujeme

Ke shlédnutí:

Co s ní?
Dokumentární pořad z roku 1996 o tehdejším havarijním stavu Lodžie.

Historie.cs: Valdštejn – génius, zrádce, nebo patron pragmatiků?
Diskusní pořad věnovaný Valdštejnově osobnosti.

Závisti navzdory
Výpravný dokument, portrétující Valdštejnovu historickou osobnost.

Barokní srdce Evropy
Dokumentární série mapující významné české barokní stavby.

Ke čtení:

FRANCEK, J.: Dějiny Jičína. Praha 2010.

FUČÍKOVÁ, E. (ed.) – ČEPIČKA, L. (ed.): Valdštejn: Albrecht z Valdštejna Inter arma silent musae? Praha 2007.

GOTTLIEB, J.: Jičín – Valdštejnovo pole neválečné. Teze a poznámky k problematice plánování jičínské raně barokní aglomerace v letech 1621–1634. Jičín 2015.

HÁJEK, P.: Česká krajina a baroko. Urbanismus českého baroka na příkladu města Jičína a jeho okolí. Praha 2003.

JANÁČEK, J.: Valdštejn a jeho doba. Praha 1978.

NAVRÁTIL, I. (ed.): Valdštejnská loggie a komponovaná barokní krajina okolí Jičína: sborník referátů z vědecké konference. Semily 1997.

POLIŠENSKÝ, J. – KOLLMAN, J.: Valdštejn. Ani císař, ani král. Praha 1995.

RYCHNOVÁ, L.: František Josef Šlik a česká barokní krajina: Život šlechtice na východočeském venkově. Praha 2020.

ULIČNÝ, P. a kol.: Architektura Albrechta z Valdštejna. Praha 2017.